Αρχική Πρωτοσέλιδα world News Google News BBC Reuters CNN Mega Antenna SKAI Alpha Star EΡΤ

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Ρε παιδιά… η χαρτόκουτα …μεταβιβάζεται;Στο εξής, το ΚΕΑΟ, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, βάζει «φρένο» σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με διπλό μπλόκο: Θα εμποδίζει τόσο την πώληση του ακινήτου για αρρύθμιστες οφειλές όσο και για εκείνους που, μέσω της πώλησης, δεν ρυθμίζουν οριστικά τις οφειλές τους.
Διασφάλιση οφειλής με ακίνητο!
 Στο εξής η διασφάλισης της οφειλής από το Ταμείο θα είναι επιτακτική, ενώ για να καταστεί δυνατή η πώληση του ακινήτου θα πρέπει ο ασφαλισμένος να προσκομίζει σχετική βεβαίωση στον συμβολαιογράφο. Αυτός, με τη σειρά του, θα λαμβάνει ενημέρωση για την εξασφάλιση πληρωμής της οφειλής, με τρόπο που θα καθορίζεται κατά τα οριζόμενα του Ταμείου.
Ουσιαστικά, δηλαδή, οδηγούμαστε στα εξής ενδεχόμενα:
Σε περίπτωση μη ρυθμιζόμενης οφειλής, δηλαδή αρρύθμιστη οφειλή, δεν καθίσταται δυνατή η πώληση του ακινήτου.
Αυτό αφορά επίσης σε γονικές παροχές και δωρεές.
Δεν θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα σε μη ρυθμισμένη οφειλή.
Σε περίπτωση ρύθμισης, ο μεταβιβάζων οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση χορήγησης «διασφάλισης της οφειλής» με την προσκόμιση Βεβαίωσης Οφειλής ή Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. Επίσης, απαιτούνται η αντικειμενική αξία του ακινήτου και το τίμημα που συμφωνήθηκε.
Μετά τον σχετικό έλεγχο, δίνονται βεβαιώσεις διάρκειας 1 μηνός, αλλά, στην περίπτωση που το τίμημα είναι μικρότερο από την αντικειμενική αξία, θα παρακρατείται μέρος του τιμήματος.
Για να γίνει η μεταβίβαση, θα πρέπει να κατοχυρώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου.
Στην περίπτωση γονικής παροχής ή δωρεάς, απαιτείται πλήρης διασφάλιση των απαιτήσεων του ΚΕΑΟ.
Ύστερα από έλεγχο, θα παρέχει ο ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ βεβαιώσεις διάρκειας 1 μηνός. Όμως, αν το τίμημα είναι μικρότερο από την αντικειμενική αξία, θα παρακρατείται μέρος του τιμήματος.
Για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, θα πρέπει να διασφαλίζεται το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου. Αυτό ισχύει και για γονική παροχή ή δωρεά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...