Αρχική Πρωτοσέλιδα world News Google News BBC Reuters CNN Mega Antenna SKAI Alpha Star EΡΤ

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Οι προβλέψεις για τον Τειρεσία


Για τον Τειρεσία και τις επιταγές το σχέδιο νόμου προβλέπει:

- Γενικευμένη «αμνηστία» για όλες τις καταγραφές δυσμενών δεδομένων στα αρχεία του Τειρεσία, που έχουν καταχωρηθεί από 1.1.2008 και αφορούν οφειλές που είτε έχουν εξοφληθεί ή θα εξοφληθούν μέσα σε 3 μήνες από την ψήφιση του νόμου. Ως συνέπεια της «αμνηστίας» αυτής θα αρθεί και το μέτρο της διοικητικής στέρησης βιβλιαρίου επιταγών. - Τράπεζες που έχουν διαβιβάσει στον Τειρεσία δυσμενή αρχεία, όταν εξοφλούνται οι οφειλές, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Τειρεσία μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από τότε που περιήλθε σε αυτές η απόδειξη για την εξόφληση της οφειλής. Η ενημέρωση αυτή από τις τράπεζες γίνεται χωρίς την αξίωση αμοιβής ή δαπάνης από τον οφειλέτη.

Δίδεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να προσφεύγει με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιτυγχάνει να μην εμφανίζονται στον Τειρεσία το δυσμενές δεδομένο της οφειλής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το δικαστήριο επί της οφειλής, όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι για την αμφισβήτηση της οφειλής και η οφειλή δεν επηρεάζει την πιστοληπτική του ικανότητα.

Η Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων

Επίσης την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών με διετή περίοδο χάριτος και εξόφληση του κεφαλαίου με δόσεις τουλάχιστον πέντε ετών προβλέπει το σχέδιο νόμου για τις οφειλές προς τις τράπεζες.

Ειδικότερα, ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την πρώτη Ιανουαρίου του 2008 και δεν έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες. Ρυθμίζονται και αυτές που έχουν καταγγελθεί, υπο τον όρο ότι η οφειλή δεν ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Για την υπαγωγή του στη ρύθμιση δανειολήπτης πρέπει να καταθέσει αίτηση στην τράπεζά του εντος δύο μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...