Αρχική Πρωτοσέλιδα world News Google News BBC Reuters CNN Mega Antenna SKAI Alpha Star EΡΤ

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Τώρα το ανακάλυψαν; Για το «ΑΚΟΠΟ» λάδι κοίταξαν;


Μεγάλη υπόθεση παράνομης είσπραξης αγροτικού Φ.Π.Α., με την ταυτόχρονη τέλεση σοβαρών ποινικών, εκτός των φορολογικών αδικημάτων, ερευνάται από την Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης της Υπ.Ε.Ε. Σύμφωνα με τα έως σήμερα στοιχεία της Υπ.Ε.Ε., το ύψος του παρανόμως εισπραχθέντος ποσού ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσόν των 56 εκατ. ευρώ. Ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρονται Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και φυσικά πρόσωπα. Η επιστροφή Φ.Π.Α. αφορά αγρότες ειδικού καθεστώτος (με απαλλαγή βιβλίων και στοιχείων), στους οποίους επιστρέφεται ο Φ.Π.Α. σε ποσοστό 7% επί της τιμολογιακής αξίας των αγροτικών προϊόντων που παρήγαγαν και πούλησαν το προηγούμενο έτος. Η επιστροφή αυτή έχει τη μορφή ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων παραγωγής. Αφορμή για την έναρξη της έρευνας ήταν οι υπερβολικά υψηλές δαπάνες που πραγματοποιούσαν δημοσίως και με προκλητικό τρόπο οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι. Η Υπ.Ε.Ε. Κρήτης, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προχώρησε άμεσα έλεγχο, όσον αφορά τις επιστροφές ΦΠΑ στην Κρήτη.
Διαπιστώθηκε ότι την τριετία 2005 - 2006 - 2007 εισπράχθηκαν συνολικά 96 εκατ. ευρώ, ενώ οι νόμιμες επιστροφές Φ.Π.Α. ανέρχονται περίπου στα 40 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και διασταυρώσεις σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και φυσικά πρόσωπα, όπου διαπιστώθηκε σειρά σοβαρών ποινικών και φορολογικών αδικημάτων. Συγκεκριμένα: - εξωπραγματικός όγκος συναλλαγών, με ανύπαρκτες επιχειρήσεις σε όλη την
Ελλάδα - κατασκευή επαγγελματικών σφραγίδων και πλαστογραφία υπογραφών- αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων που δεν δικαιολογούνται από τον χρόνο παραγωγής τους και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, με ανύπαρκτα στοιχεία διακίνησης και μεταφοράς. Ορισμένοι από τους παρανομούντες χρησιμοποίησαν για την είσπραξη του Φ.Π.Α.
υπεύθυνες δηλώσεις αποθανόντων προσώπων.
Ένας αριθμός εμπλεκομένων, ανεξαρτήτως των φορολογικών παραβάσεων, θα μηνυθούν από την Υπ.Ε.Ε και για σειρά ποινικών αδικημάτων, όπως πλαστογραφία, σύσταση συμμορίας, απάτη κατ? εξακολούθηση, υπεξαίρεση και κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Όσοι εμπλεκόμενοι δεν έχουν υποπέσει σε ποινικά αδικήματα και συμμορφωθούν οικειοθελώς, δηλαδή επιστρέψουν τα παρανόμως εισπραχθέντα χρηματικά ποσά Φ.Π.Α. με το 1/5 των προσαυξήσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν την έκδοση εντολής προσωρινού ελέγχου, απαλλάσσονται από κάθε άλλο πρόστιμο Φ.Π.Α και Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων.

Πρωτοφανής απάτη, ύψους 56 εκατ. ευρώ, μέσω παράνομης είσπραξης Αγροτικού Φ.Π.Α


Για το λάδι που παραδίδουν προς φύλαξη οι αγρότες έχουν κοιτάξει ποτέ εάν πραγματικά υπάρχει στις αποθήκες; Εκεί είναι που συμβαίνουν τα σημεία και τέρατα, που όλοι «γνωρίζουν», και όλοι «αγνοούν». Ας αφήσουμε τις «ευγένειες» η υπόθεση αγροτικοί συνεταιρισμοί μπάζει από παντού. Κάποιοι έχουν θησαυρίσει, και κάποιοι είναι τα αιωνία κορόιδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...