Αρχική Πρωτοσέλιδα world News Google News BBC Reuters CNN Mega Antenna SKAI Alpha Star EΡΤ

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Προκειμένου να «εξυπηρετηθούν» οι ….Γερμανοί σου δίνουν και ….κατιτίς.Την διευκόλυνση των φορολογούμενων που χρωστούν στην εφορία και θέλουν να πουλήσουν κάποιο ακίνητο, ώστε να τακτοποιήσουν μέρος των οφειλών τους προβλέπει απόφαση της Γερμανικής Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΓΑΔΕ) που αφορά στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
Με τις αλλαγές που προβλέπονται θα είναι ουσιαστικά εφικτή η πώληση ενός ακινήτου χωρίς να εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής του φορολογούμενου προς το δημόσιο. Με το νέο σύστημα θα πρέπει να καταβάλλεται στο δημόσιο τουλάχιστον η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που αναγράφεται στο συμβόλαιο και της αντικειμενικής αξίας ακόμη και αν δεν εξοφλείται πλήρως η οφειλή του πωλητή προς το δημόσιο.
Παράδειγμα
Ένας φορολογούμενος χρωστά στην εφορία ένα ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ και επιθυμεί να πουλήσει ένα ακίνητο αντικειμενικής αξίας 50.000 ευρώ και εμπορικής 25.000 ευρώ.
Με βάση το προηγούμενο καθεστώς το ακίνητο θα έπρεπε να πουληθεί τουλάχιστον στην αντικειμενική αξία, δηλαδή 50.000 ευρώ και έτσι να παρακρατηθεί από το δημόσιο το σύνολο του τιμήματος για την πλήρη εξόφληση της οφειλής.
Με το νέο σύστημα, το ακίνητο μπορεί να πουληθεί στις 25.000 ευρώ και το δημόσιο να λάβει το σύνολο του ποσού, δηλαδή 25.000 ευρώ. Έτσι ο οφειλέτης θα εξοφλήσει τη μισή οφειλή του και το δημόσιο θα εισπράξει 25.000 ευρώ.
Παράλληλα, η απόφαση προβλέπει τη διευκόλυνση των φορολογούμενων που έχουν ρυθμίσει οφειλές προς το Δημόσιο και ζητούν την έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσοστό παρακράτησης της απαίτησης (πχ από πώληση ακινήτου ή είσπραξη ποσού από το δημόσιο) του ιδιώτη που αιτείται την έκδοση ενημερότητας θα κυμαίνεται από 10%-70% ανάλογα με το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που έχει αποπληρωθεί.
Αντίθετα, με το σημερινό σύστημα, το ποσό της παρακράτησης οφειλής κυμαίνεται από 10%-100% και εναπόκειται στην κρίση του προϊσταμένου της εφορίας.
Περαιτέρω, με τη νέα απόφαση μειώνεται ο αριθμός των δόσεων ρύθμισης, των οποίων δεν μπορεί να υπολείπεται το ποσό παρακράτησης, από τρεις (3) ή πέντε (5) δόσεις, για εναπομένουσες δόσεις λιγότερες ή περισσότερες των δώδεκα (12), κατά περίπτωση, σε δύο (2) ή τέσσερις (4) δόσεις ρύθμισης, αντίστοιχα.
Επιπλέον, με σκοπό τη διευκόλυνση της ταμειακής ρευστότητας των οφειλετών που εισπράττουν περιοδικές απαιτήσεις, στις περιπτώσεις αυτές η παρακράτηση ορίζεται σε ποσοστό 10%, ενώ για εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή άνω των 5.000 ευρώ τίθεται ελάχιστο ποσό παρακράτησης ίσο με μία (1) δόση και για εναπομένουσα οφειλή άνω των 20.000 ευρώ ελάχιστο ποσό παρακράτησης ίσο με (2) δόσεις ρύθμισης.
Τέλος, ορίζεται ότι κατά την έκδοση βεβαίωσης οφειλής (που επέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας) για την πώληση ακινήτου, στην περίπτωση όπου το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, η διασφάλιση της οφειλής περιορίζεται στη διαφορά ανάμεσα στο τίμημα και την αντικειμενική αξία.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι συναλλαγές επί ακινήτων φορολογούμενων, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή ταμειακή θέση και οι οφειλές τους δεν εξοφλούνται πλήρως με το τίμημα, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...