Αρχική Πρωτοσέλιδα world News Google News BBC Reuters CNN Mega Antenna SKAI Alpha Star EΡΤ

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Από το 2012 είχε γίνει η προετοιμασία εισδοχής λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, σε βάρος της εθνικής άμυνας της χώρας.Νόμος 4052/12 : Στις 19/09/2012 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, ανακοινώνει το κλείσιμο και τη συγχώνευση 55 – 57 στρατοπέδων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. (σκοπός η μείωση δαπανών του υπουργείου Άμυνας).
Μέρες, πριν την ανακοίνωση του υπουργού, ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης, μιλά για την μετατροπή περισσότερων από ενός στρατοπέδων της Αθήνας, σε κέντρα φιλοξενίας λαθρομεταναστών.
ΟΜΩΣ Η ΔΟΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ…. Μάρτιος 2012.
Εκδίδεται ΦΕΚ (αρ. φύλλου, 41) που αναφέρεται σε αρμοδιότητες Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του EFSF (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας».
Φτάνοντας στο κεφάλαιο ΙΓ’ με θέμα : «εναρμόνιση της ελληνικής νομοθετικής προς την 2009/52/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, όσον αφορά τα μέτρα και τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα, διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου (διευκρινίζουν, να ξέρουμε τι μας γίνετε, βρε αδερφέ) να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση» τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 80, το οποίο αναφέρεται στους εργοδότες που απασχολούν ή θα απασχολήσουν πολίτες από τρίτες χώρες:
1.Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι εργοδότες υποχρεούνται:
α) να αξιώνουν από τους πολίτες τρίτων χωρών την κατοχή και υποβολή σε αυτούς έγκυρης άδειας διαμονής ή άλλου έγκυρου τίτλου διαμονής για την ανάληψη της απασχόλησης, β) να διατηρούν αντίγραφο της άδειας διαμονής ή άλλου τίτλου διαμονής στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης, με σκοπό πιθανή επιθεώρηση, γ) να ενημερώνουν αμελλητί τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές για την πρόσληψη και την έναρξη της απασχόλησης πολίτη τρίτης χώρας. Σκέφτομαι, κάτι πάει να γίνει. Ίσως περιοριστεί το κακό. Μπορεί να μπει κάποια τάξη στο θέμα λαθρομετανάστευση. Αμ δε σφάξανε!
Διότι, λίγο παρακάτω, στο Β’ μέρος, στο άρθρο 84,το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας των «ευρωπαίων εταίρων» μας, που αναφέρεται στους εργοδότες που απασχολούν πολίτες τρίτων χωρών, γράφει το εξής: «Οι παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, η επιστροφή των οποίων έχει ανασταλεί, μπορούν να απασχολούνται μόνο εφόσον τους επιτραπεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011»
Από εδώ και κάτω αρχίζει το «ζουμί» της υπόθεσης, που ονομάζεται λαθρομετανάστευση και η «λύση» αυτής ! ! !
Νόμος 3907/2011, άρθρο 37 παράγραφος 5 :
«Σε περίπτωση αδυναμίας των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών να διασφαλίσουν με ίδιους πόρους ή μέσα ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί, απολαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα της αναβολής, στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς προσωρινής στέγασης σε εγκαταστάσεις δημόσιου ή κοινωφελούς χαρακτήρα και γενικότερα ότι καλύπτουν τις άμεσες βιοτικές τους ανάγκες, μπορεί να επιτραπεί, μετά από σχετική άδεια, να απασχολούνται ως μισθωτοί σε τομείς απασχόλησης σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας». Δηλαδή ! Στρατόπεδα συγκέντρωσης λαθρομεταναστών!
ΚΑΙ ΕΟΖ !

ΚΑΙ «νομιμοποίηση» όλων όσοι, παράνομα, κυκλοφορούν στη χώρα!

« Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι τομείς απασχόλησης και οι περιοχές της Χώρας όπου μπορούν να ασχολούνται ως μισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων έχει αναβληθεί η απομάκρυνση, το καθεστώς της ασφαλιστικής τους κάλυψης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας εργασίας όργανα. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Επιτροπές Μετανάστευσης) καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.


Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του χρόνου αναβολής της απομάκρυνσης ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω χρονικό διάστημα διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3838/2010 περί πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια ή στην περίπτωση εφαρμογής διατάξεων που αφορούν την πρόσβαση σε καθεστώς μακροχρόνιας διαμονής.

Στο νόμο 3907/2011 «περιγράφουν» όχι μόνο τις ΕΟΖ:
«…συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας, καθορισμένοι τομείς απασχόλησης, καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης όροι και προϋποθέσεις…» όχι μόνο πως αυτές θα «προκύπτουν» (με προεδρικό διάταγμα, βεβαίως βεβαίως(!) κατόπιν προτάσεων συγκεκριμένων υπουργείων) ….. αλλά και το ποιοι και πως θα εργάζονται εκεί !!! Μα φυσικά, οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί!!!! Με άδειες διαμονής για εξαρτημένη εργασία ως μετακλητοί!!! (δηλ. καθόλα νόμιμοι). Τόσο Απλά, Τόσο Ανήθικα, Τόσο Μεθοδευμένα, Τόσο Γρήγορα!!!


Κανείς δεν κάνει λόγο για το πόσο «κοστίζουν» οι λαθρομετανάστες στο Κράτος. Κανείς δεν κάνει κουβέντα για τα θέματα υψίστης εθνικής σημασίας που θα προκύψουν, σε Θράκη, Ήπειρο, Αιγαίο. Οι «συγκυβερνώντες» δείχνουν υπέρμετρο ζήλο στην άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν αναθέσει οι ξένες δυνάμεις κατοχής της χώρας, «στοιβάζοντας» με το νόμο αυτό τα «φτηνά εργατικά χέρια» σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, δίνοντας στην παράνομη δουλεμπορία κάλυψη και νομιμοποίηση. Οι αριστεροσοσιαλίζοντες «προοδευτικοί» χώροι, προτιμούν να μιλούν για ρατσιστές παρά για δουλεμπόρους. Γιατί άραγε ;Μήπως δεν γνωρίζουν τι σημαίνει άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία; Εισαγωγή φτηνών εργατικών χεριών!!! Κόβω το δικαίωμα στην εργασία από τους Έλληνες και τους νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μετανάστες.


Αλλά, ξέχασα… οι προοδευτικοί και κατά τ’ άλλα φιλεύσπλαχνοι αριστεροσοσιαλιστές θα «λύσουν» το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης με «ταξιδιωτικά έγγραφα». Απ’ οσο βέβαια, μπορώ να γνωρίζω, το μόνο ταξιδιωτικό έγγραφο, που μπορεί να χορηγήσει το ελληνικό κράτος είναι το ελληνικό διαβατήριο ή η ελληνική ταυτότητα μόνο σε Έλληνες πολίτες. Άρα, θα προβούν σε «ελληνοποιήσεις»!!!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Επιτροπές Μετανάστευσης.
Έργο τους, είναι η διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας.«Σε κάθε νομό της Περιφέρειας συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία αποτελείται από τέσσερις υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, από τους οποίους ο ένας είναι ο προϊστάμενός της, ο οποίος και προεδρεύει, και από έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής. Για την Περιφέρεια Αττικής, συνιστάται μία Επιτροπή για κάθε αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της, ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μαζί με τον αναπληρωτή του. Ο εισηγητής και ο γραμματέας είναι υπάλληλοι της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης».
Με την «άγαστη» συνεργασία των Μ.Κ.Ο., πάντα ! Μόλις δύο χρόνια μετά την ψήφιση του Ν. 3386/2005 ο Νομοθέτης εισήγαγε τον Ν. 3536/2007 με επικεφαλίδα: «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» με σκοπό τη διευκόλυνση των υπηκόων τρίτων χωρών, την επίλυση των προβλημάτων εκείνων που δεν οφείλονται σε υπαίτια συμπεριφορά τους και εν τέλει την ομαλότερη ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Ως μετάκληση νοείται η διαδικασία, κατά την οποία καθίσταται δυνατή η είσοδος και διαμονή υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης.
Με τον Νόμο 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια» στο κεφάλαιο ιζ: Γενικές Υποχρεώσεις – Κυρώσεις και συγκεκριμένα με το άρθρο 86: για την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών, προβλεπόταν για τους εργοδότες χρηματική ποινή από τον Περιφερειάρχη από τρεις (3) έως δέκα πέντε (15) χιλιάδες ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών (πλημμέλημα)

Χριστίνα Ντούβαλη


tideon.org

Σήμερα θα σας πούμε και κάτι που ίσως σας βγάλει από τα ρούχα σας.
Το Ανθελληνικό κράτος, προτρέπει τους αλλοδαπούς να μην καταβάλουν φόρους. Ενδεικτική είναι η Σύμβαση που υπέγραψε με το κράτος της Αλβανίας. 
(Η ίδια πολιτική - νομοθεσία ισχύει για όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαιρέτου χώρας καταγωγής.)
Με Νόμο του κράτους οι αλλοδαποί δεν πληρώνουν φόρους. 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2755 1Φ.Ε.Κ. 252/19.11.99/τ.Α' Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας

Δείτε το ΦΕΚ:
 http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-252-1999.html

Εδώ η μετάφραση του ΦΕΚ στα Ελληνικά: 
 http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos/sadf/FEK_ALBANIA_teliko.pdf

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ- ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ ΤΟΥ. ΑΥΤΟΣ ΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΝΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ…ΟΛΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΥΝΙΑ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...